Dil seçimi:
  • Az
  • Ru
  • En
  • De
Official facebook page

Doktorantın yerli jurnalda növbəti elmi məqaləsi çap edildi

Xəzər Universiteti Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin dekan müavini Validə Kərimovanın (doktorant) “N.Çomskinin sintaktik təlimində üst qat problemi: cümlənin üst qatının müəyyənləşməsi kriteriyaları” adlı elmi məqaləsi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Dövri Elmi Nəşrlərin çapı üçün tövsiyə edilən, “Filologiya məsələləri” jurnalının 2018-ci il üçün olan 1-ci sayında çap edilmişdir (ISSN 2224-9257). Məqalədə müasir dilçilikdə sintaksisdən danışılır. N.Çomskinin bu istiqamətdə apardığı tədqiqatlar və elmə gətirdiyi yeniliklər də araşdırılaraq geniş formada oxucuya çatdırılmışdır.

Məqaləni tam şəkildə bu link vasitəsilə oxumaq olar:

http://www.filologiyameseleleri.net/pdf/2018/1n.pdf

http://www.khazar.org/az/news/article/2984