Dil seçimi:
  • Az
  • Ru
  • En
  • De
Official facebook page

Elm və fəlsəfə tarixi. Qədim dövr

1-ci mühazirə.Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar (mətn)

1-ci mühazirə. Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar (təqdimat)

2-ci mühazirə. Yunanlar. Elmi məktəblər (mətn)

2-ci mühazirə. Yunanlar. Elmi məktəblər (təqdimat)

3-cü mühazirə. Pifaqorçu kainat modeli. Filolay (mətn)

3-cü mühazirə. Kroton`lu Filolay/Philolaos (təqdimat)

4-cü mühazirə. Afina. Siyasi və mədəni mühit (mətn)

4-cü mühazirə. Afina. Siyasi və mədəni mühit (təqdimat)

5-ci mühazirə. Platon və Platon Akademiyası (mətn)

5-ci mühazirə. Platon və Platon Akademiyası (təqdimat)

6-cı mühazirə. Platon`un müasirləri (mətn)

6-cı mühazirə. Platon`un müasirləri (təqdimat)

7-ci mühazirə. Platon Akademiyası: Başlanğıc dövr, Riyaziyyat və Astronomiya (mətn)

7-ci mühazirə. Akademiya. Başlanğıc. Riyaziyyat (təqdimat)

8-ci mühazirə. Aristotelin kosmoqoniya və kosmologiyası (mətn)

8-ci mühazirə. Aristotelin kosmoqoniya/kosmologiyası (təqdimat)

9-cu mühazirə. Aristotelin əxlaq fəlsəfəsi (Etika) (mətn)

9-cu mühazirə. Aristotelin əxlaq fəlsəfəsi/etikası (təqdimat)

10-cu mühazirə. Dörd Afina məktəbi (mətn)

10-cu mühazirə. Dörd Afina məktəbi (təqdimat)

11-ci mühazirə. Hellenistik dövr fəlsəfəsi haqqında (mətn)

11-ci mühazirə. Epikuros Bağı (təqdimat)

12-ci mühazirə. Evklid (mətn)

12-ci mühazirə. Evklid və “Elementlər” (təqdimat)

13-cü mühazirə. Astronom Aristarxos (mətn)

13-cü mühazirə. Aristarxos. Apollonius (təqdimat)