Keçmişin fəlsəfəsi və ya tarix necə yazılır?

1-ci hissə (Zaman, yaş və eralar / Tarixdə dövrləşmə / Yeni dövr mütəfəkkirlərinin yeni dövrləşmə prinsipləri / Sivilizasiyaların çöküşü haqqında)
2-ci hissə (Necə tarix və hansı tarixçi? / Daha bir ümumdünya cazibə qüvvəsi (və ya tarixin təhlükəsi…) / Birtərəfli baxış mənzərəni tam görməyə imkan vermir)
3-cü hissə (Tarixdə şəxslərin və təsadüflərin rolu / Dil və tarix)
4-cü hissə (Mif, tarix və ədəbiyyat)
5-ci hissə (Tarix elmdir, yoxsa sənət?)
6-cı hissə (Tarix sənət kimi. Tarix yazıçılığı / Tarix necə yazılır? Ümumi prinsiplər / Tarixyazmada mərkəzəqaçma qüvvələri)
7-ci hissə (Çərçivələr içində tarixyazma / Tarixyazmadakı yalan və yanlışlar haqqında tarixçilər nə deyir?)
8-ci hissə (Tarixyazmada xarici düşmən obrazı)
9-cu hissə (İbn Xəldun və tarix fəlsəfəsi / “Kitab əl-İbar” və “Müqəddimə” / İbn Xəldunun sivilizasiya və hakimiyyət fəlsəfəsi)
10-cu hissə (Tarixdə dövlət və hakimiyyət fəlsəfəsi. Qədim dövr)
11-ci hissə (Tarixdə dövlət və hakimiyyət fəlsəfəsi. İslam)
12-ci hissə (Tarixdə dövlət və hakimiyyət fəlsəfəsi. Avropa – orta əsrlər)
13-cü hissə (Tarixin hərəkətverici qüvvələri. Tarix və tərəqqi)
14-cü hissə (Tarixin hərəkətverici qüvvələri. Tarix və tərəqqi (2)
15-ci hissə
16-cı hissə
17-ci hissə (Psixologiya və tarix)
18-ci hissə (Mürəkkəb sistemlər və tarix)

Elm və fəlsəfə tarixi. Qədim dövr

1-ci mühazirə.Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar (mətn)

1-ci mühazirə. Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar (təqdimat)

2-ci mühazirə. Yunanlar. Elmi məktəblər (mətn)

2-ci mühazirə. Yunanlar. Elmi məktəblər (təqdimat)

3-cü mühazirə. Pifaqorçu kainat modeli. Filolay (mətn)

3-cü mühazirə. Kroton`lu Filolay/Philolaos (təqdimat)

4-cü mühazirə. Afina. Siyasi və mədəni mühit (mətn)

4-cü mühazirə. Afina. Siyasi və mədəni mühit (təqdimat)

5-ci mühazirə. Platon və Platon Akademiyası (mətn)

5-ci mühazirə. Platon və Platon Akademiyası (təqdimat)

6-cı mühazirə. Platon`un müasirləri (mətn)

6-cı mühazirə. Platon`un müasirləri (təqdimat)

7-ci mühazirə. Platon Akademiyası: Başlanğıc dövr, Riyaziyyat və Astronomiya (mətn)

7-ci mühazirə. Akademiya. Başlanğıc. Riyaziyyat (təqdimat)

8-ci mühazirə. Aristotelin kosmoqoniya və kosmologiyası (mətn)

8-ci mühazirə. Aristotelin kosmoqoniya/kosmologiyası (təqdimat)

9-cu mühazirə. Aristotelin əxlaq fəlsəfəsi (Etika) (mətn)

9-cu mühazirə. Aristotelin əxlaq fəlsəfəsi/etikası (təqdimat)

10-cu mühazirə. Dörd Afina məktəbi (mətn)

10-cu mühazirə. Dörd Afina məktəbi (təqdimat)

11-ci mühazirə. Hellenistik dövr fəlsəfəsi haqqında (mətn)

11-ci mühazirə. Epikuros Bağı (təqdimat)

12-ci mühazirə. Evklid (mətn)

12-ci mühazirə. Evklid və “Elementlər” (təqdimat)

13-cü mühazirə. Astronom Aristarxos (mətn)

13-cü mühazirə. Aristarxos. Apollonius (təqdimat)

Sevgi və poeziya

Sevgi_və_poeziya

 

2012-2013 yazıları

2013

В женщине должны присутствовать нежность, ум и красота, этого вполне достаточно_05.06.13

“Təhsil ocağının başında duran özü rüşvət almamalıdır” _12.02.13

Aydın xan Əbilov_Nəsrəddin Tusi …..

Azərbaycan heç vaxt yüksək futbol ölkəsi olmayıb_16.05.13

Azərbaycanda yeni Akademiya_19.01.13

Dinlərlə tanışlıq necə baş verir?_2013_kitab

Hamlet İsaxanlı:_çayım soyudu_01.03.13

Koroğlu İsmixan əmi

Məntiq və imtahan kitabı

Xəzər Texnoparkı yaranır_06.02.13

Ziyalı da gözləyir, görəsən hökümət ona nə verəcək

Zöhrə Əliyeva – unudulmayan nəğmə_2013

Əli Rza Xələfli , “Həyatın Dastanı” ədəbi-fəlsəfi düşüncələr_08.06.2013

2012

Гамлет Исаханлы: “люблю любить”

“Asmabahçesi”nin qonağı Hamlet İsaxanlı

“Cənab kimdir? – O, Taylordur”…

“Din mənim üçün mədəniyyətdir, tarixdir, kimlikdir”

Alim vicdanı, şöhrət və talesizlik

Azərbaycanda rüşvətsiz universitet

Dünyanı dəyişdirən qarajlar

Lenin necə olubsa…

Müraciət formaları. Tarix və bu gün

Tanınmış alim və sənətkarlardan əlifba islahatı təklifinə reaksiyalar_03.09.2012

Tarihî hafıza ve insanlık aleyhine suçlar

Xeyriyyəçilik və qüdrət

Yüksək riyazi mədəniyyət və kübarlıq təcəssümü

Təhsildə keyfiyyət konsepsiyası

Azərbaycan rayonları üçün bölgə kolleci kompleksinin yaradılması_2012

İcbari təhsil ideyası. Tarix və bu gün, səbəb və nəticə_06.04.12

İşığın dastanı_16.05.12

Kəpənəyin yaratdığı xaos_19.05.12

Mənim tanıdığım Rza_2012

Qəribə və mürəkkəb dünya_20.04.12

Keçid İqtisadiyyatında təhsil sistemi

Elm və Sənət məclisi

2015

“Aydın yol” qəzetinə müsahibə

Qəribə dünya və qəribə fikir dünyası

Xəbər365.com saytına müsahibə

Xəzər Xəbər

“Yeni Azerbaycan Şiiri ve Hamlet İsahanlı”. Metin Turan. “Kültür-kimlik ekseninde Türk Edebiyatı”,ürün yayınları,Ankara,2015″ kitabında,s.181-190

Azərbaycanda ali təhsilin inkişafı

Texnopark

 

2014

 “History and Policy of Translating Poetry: Azerbaijan and Its Neighbors,” Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal, Volume 59, Number 2, August 2014, p. 310-329, Les Presses de l’Université de Montréal. ISSN: 0026-0452 (print)  1492-1421 (digital); DOI: 10.7202/1027478ar

History and Policy of Translating Poetry: Azerbaijan and its Neighbors

Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal

The bibliographical information for the journal article is:

“HAMLET ISAKHANLI Wavering Azerbaijani Literati Views of America: From the

Russian Tsarist through the Modern Periods. Journal of American Studies,

Available on CJO 2014 doi:10.1017/S0021875813001990”

“Diversification of post-secondary education in Azerbaijan,” chapter in The Diversification of Post-Secondary Education, ed. N.V.Varghese, UNESCO IIEP, 2014, p. 45-58. Download text here

Presentation at joint meeting of Ministry of Education and Ministry of Finance (June 27, 2014, Hyatt Regency, Baku)

 

“İrs-Miras” məqalə

Atilla jurnalı

Aydın Yol qəzetində poetik tərcümə

Day.az saytına musahibə

Hazana Övgü 

İpək yolu müsahibə

Kaspi qəzetinə müsahibə

Lent.az saytına müsahibə 

Modern.az saytına müsahibə

Amalından dönməyən fədai – Əlövsət Osmanlı

Xəlil Məcidoğlu 525-ci qəzet

 

2013

Kaspi qəzetinə müsahibə

Aydın xan Əbilov Nəsrəddin Tusi …..

Azərbaycanda yeni Akademiya

Futbol+qol qəzetinə müsahibə 

Modern.az saytına müsahibə

Koroglu İsmixan əmi 

Dinlərlə tanışlıq necə baş verir?

Məntiq ve imtahan kitabı 

Xəzər Texnoparkı

Lent.az saytına müsahibə

Zöhrə Əliyeva

В женщине должны присутствовать нежность, ум и красота, этого вполне достаточно

Əli Rza Xələfli , “Həyatın Dastanı” ədəbi-fəlsəfi düşüncələr

Çin və Azərbaycan

Китай и Азербайджан

Düşündürən poeziya 

Günün adamı

Qurban Bayramov. Müasir şeirin xanı, poetik ruhun Məsihi Hamlet İsaxanlı. (Əli Rza Xələfli. “Həyatın Dastanı”: ədəbi-fəlsəfi düşüncələr. Bakı, 2012). “Kredo” qəzeti. 8 iyun, 2013. Səh. 4, 6, 8.
Qənirə Paşayeva. Dünyanı dəyişən alimlər. Bakı, “Elm-Təhsil” nəşriyyatı, 2013 (Məsləhətçilər: Hamlet İsaxanlı, Qəzənfər Paşayev).
“Düşündürən poeziya”. Bax: Nijad. Rənglərin oyanışı III, Vektor nəşrlər evi, Bakı, 2013; səh. 282-290.
Borçalı ziyalısı Hamlet İsaxanlı. “Maarif” qəzeti, sentyabr 2013, № 01 (36), səh. 7-10. Gürcüstan Respublikası.
Security and Cross-Border Cooperation in the EU, the Black Sea Region and Southern Caucasus. NATO Science for Peace and Security Series – E: Human and Societal Dynamics. Volume107. 2013. Editors Ayça Ergun, Hamlet İsaxanlı. ISBN 978-1-61499-186-1 (print) | 978-1-61499-187-8 (online).
Hüseyn Tövfiqi. “Böyük dinlərlə tanışlıq”. Redaktor və önsöz
Elmi məktəb keçən istedadlı şəxs məktəb yarada bilər. Bax: “Böyük alim, böyük
şəxsiyyət (Fəxrəddin Veysəlli)”, Mütərcim, Bakı, 2013; səh.147-148.

 

 

“Xəzərin Sorağında”

“Xəzərin Sorağında”
Hamlet Isaxanli

Azərbaycan, Bakı, Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı 2006.
ISBN10 9952-20-034-X
ISBN13 978-9952-20-034-8

Humanitar və sosial elmlər üzrə tədqiqatçı

Professor Hamlet İsayevin (İsaxanlnın) elmi yaradıcılığ zəngin və çoxşaxəlidir. İsaxanlı soyadı onun humanitar və sosial elmlər sahəsində apardığı tədqiqatlarda, eləcə də şair kimi işlətdiyi soyadıdır. O, geniş ictimaiyyət arasnda indi daha çox Hamlet İsaxanlı kimi məşhurdur, riyaziyyat sahəsində və rəsmi sənədlərdə isə İsayev soyad ilə tanınır. Onun fəaliyyətində humanitar və sosial elmlərlə bağlı araşdrmalar da mühüm yer tutur. Universal yaradıcılıq potensialına malik olan alim bu sahələrə dair yüzlərlə məqalə və irihəcmli əsərlər müəllifidir. Bu əsərlərində ədəbiyyat və mədəniyyət tarixi, İslam sivilizasiyas, siyasi tarix, milli kimlik, tərcümə nəzəriyyəsi və tarixi və digər məsələlər özünəməxsus şəkildə tədqiq edilib və öz müəllifinə bu dəfə humanitar və sosial elmlər sahəsində bö­yük hörmət qazandırıb.
Alimin elm və təhsil tarixi və nəzəriyyəsi sahəsində yazdığı çoxsaylı əsərləri və ən nüfuzlu beynəlxalq məclislərdə çıxşlar onu məşhur elmtəhsil tarixçisi və nəzəriyyəçisi kimi tanıtmışdır. Hamlet İsayev (İsaxanlı) ölkəmizdə təhsil islahatlarının aparlmasnda, Bolonya sisteminin həyata keçirilməsində fəal iştirak edir. Azərbaycan təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə qovuşması məsələsi məhz onun geniş fəaliyyəti sayəsində gerçəkləşməyə başlamşdır. Bu və təhsil quruculuğu sahəsindəki digər böyük uğurlarna görə o, Azərbaycan Prezidenti yanında yaradılan nüfuzlu Təhsil Komissiyasnn üzvü seçilmişdir. Yeri gəlmişkən, Hamlet İsayev (İsaxanlı) bu komissiyann tərkibinə daxil edilmiş yeganə ali məktəb rektorudur.
Professor Hamlet İsayevin (İsaxanlının) həmmüəllif olduğu «Xaricilər üçün Azərbaycan dili» dərsliyi bu gün həm ölkəmizdə, həm də müxtəlif qitələrdə əcnəbi vətəndaşların ən çox müraciət etdiyi stolüstü kitaba çevrilib.
Tərcümə məsələləri, dil siyasəti və lüğətçilik işinin təşkili sahəsində onun xidmətləri təqdirəlayiqdir. Bu baxmdan alim öz fikir və mülahizələrini dövri mətbuatda dərc etdirdiyi məqalələrində, ayrayr elmi konfranslardak çıxşlarında, habelə iri-həcmli «Poetik tərcümə» əsərində ayıdn şəkildə ifadə edə bilmişdir.
Hamlet İsayev (İsaxanlı) vətənpərvər, öz xalqın ürəkdən sevən, azərbaycanpərəst bir şəxsiyyətdir. O, Azərbaycan həqiqətlərinin, mədəniyyətinin dünyada tannıması üçün əlindən gələni əsirgəmir. ABŞda nəşr olunan «Dünya ədəbiyyatı bu gün» jurnal ilə sıx əlaqə saxlayaraq bu jurnalda Azərbaycan ədəbiyyat nümunələrinin çap olunmasnı təşkil etməsi kimi misallar xeyli çoxaltmaq olar.
Bütün bunlarla yanaşı, professor Hamlet İsayev (İsaxanlı) uzun müddətdir ki, Xəzər Universitəsində hazırlanan və artıq iki cildi nəfis şəkildə işıq üzü görən 6 cildlik «Xəzər İngiliscə-Azərbaycanca Böyük Lüğət»­in redaktoru kimi çox ağır zəhmət tələb edən bir fəaliyyətlə də məşğuldur. Bu lüğət Azərbaycan elmi və mədəniyyətinin ən sanball nai­liy­­yətlərdən bi­ri­dir.

 

«Hamlet İsaxanlı. Bu dünyaya nə gətirdim…» kitabı əsasında
(müəlliflər: Knyaz Aslan və Vahid Ömərli).
Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, Bakı – 2005

Azərbaycan Avropa Ali Təhsil Məkanına Doğru – 2005

Azərbaycan Avropa Ali Təhsil
Məkanına Doğru – 2005

Hamlet İsaxanlı
Xəzər Universitəsi

Dil seçimi:
  • Az
  • Ru
  • En
  • De
Official facebook page