Dil seçimi:
  • Az
  • Ru
  • En
  • De
Official facebook page

Alla Axundova – Hamlet İsaxanlıya ithaf

В отличие от “важных лиц”,
Вы – личность! Человек-планета!
Отец и четырёх девиц,
И сына -университета.
Певец незримых нам частиц
Математических таблиц.
Творец всамом себе поэта.
Вы – единица единиц.
Вы Гамлет. Вы – принципиально – принц.
Но кто вы? Так и нет ответа.

***

Хоть этот год не юбилейный…
За вашей жизни каждый год
В московской комнатной молельне
Свечу я ставлю на кивот.
И от нее лицо Христово Светлеет…
Значит, не грешу,
Когда в молитве у Святого
За мусульманина прошу.

Riyazi uğurları haqqında rəylər, fikirlər

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
tərəfindən hazırlanmış bir arayışdan: Read the rest of this entry »

Yazılardan Seçmələr

Main Afza
(Blumenborq, ABŞ):

«Hamlet İsayev (İsaxanlı) Azərbaycan Respublikası, böyük Azərbaycan xalqı üçün çox qiymətli töhfələr vermiş əvəzolunmaz bir şəxsiyyətdir. O, görkəmli alim və maarifçidir.

Hamlet müəllim qeyri-adi uzaqgörən, yorulmaz və çox istedadlı qurub-yaradan bir insandır. O, dərin hörmət və etibar qazanmış və çoxlu ardıcılları olan parlaq bir liderdir!»

 

Nairə Tohidi,
professor,
(Los-Ancelesdəki Kaliforniya Universiteti, ABŞ):

«Professor Hamlet İsayevin (İsaxanlının) adı Azərbaycan xalqının islahatlar dövrü mərhələsində, xüsusən təhsil sisteminin inkişafında gənc və müstəqil Azərbaycanın tarixinin müasirləşmə, tərəqqi və demokratiya pionerləri arasında olacaqdır».

 

Raymond Mak Qi
(Los-Ancelesdəki Kaliforniya Universiteti, ABŞ):

«Hamlet müəllim bənzərsiz alim-rektordur. O, bir dəyərli alim kimi riyaziyyat elminə əvəzsiz töhfələr vermişdir. Dağılmış Sovet İttifaqından sonrakı keçid dövründə o, orijinal bir universitet yaratmışdır. Xəzər Universitetini yaratmaqla bu regionda Hamlet müəllim yeni dəyişikliklər, yeni fikirlər dövrünün pioneri oldu.

Hamlet müəllimin rəhbərlik etdiyi Xəzər Universitetində yaratdığı abi-hava onu ali təhsil ocaqları içərisində ən yüksək pilləyə qaldırmışdır. Burada işləmək və oxumaq böyük xoşbəxtlikdir».

 

Van Dzen Bo,
«Çin gəncliyi» qəzetinin xüsusi müxbiri:

«…Mən Xəzər Universitetinin rektoru və yaradıcısı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Hamlet İsayevə (İsaxanlıya) bir insan kimi, bir alim, bir elm fədaisi kimi böyük rəğbət bəsləyirəm. O, olduqca qısa müddət ərzində son dərəcə ürəkaçan nailiyyətlər əldə edib».

 

Uilyam Roy,
doktor (Los-Ancelesdəki Kaliforniya Universiteti, ABŞ):

«Yeni bir qurum yaratmaq üçün geniş qaynaqları hərəkətə gətirən, tənzimləyən və cəmləşdirən bir şəxsiyyəti təsvir edərkən sosioloqlar «qurum yaradıcısı» terminini işlədirlər. Mən bəzi cəmiyyətlərdəki istedadlı və görkəmli şəxsiyyətlər haqqında sinifdə, yaxud həmkarlarımla müzakirə apardıqda qurum yaradıcısı misalı kimi həmişə Hamlet İsayevi (İsaxanlını) göstərirəm. O, Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra və uzun illər sürən müharibədən sonra zəifləmiş bir cəmiyyətdə ali təhsil verən bir qurum yaratmağa nail oldu.

Filosoflar və jurnalistlər Xəzər Universitetinə təriflər yazmalıdırlar. Çünki bu universitet, həqiqətən, insan ruhunun yüksəkliyinin əyani təsdiqidir. Sosioloqlar isə belə bir qurumun nədən başqasında deyil, məhz bu cəmiyyətdə yarandığını araşdırmalıdır. Bu suala cavabın böyük hissəsi, sözsüz ki, Hamlet İsayev (İsaxanlı) kimi qabiliyyətli bir şəxsin olmasıdır».

 

Yezdi Bhada,
doktor, Corciya Dövlət Universiteti, Biznes idarəçiliyi proqramının direktoru (ABŞ):

«Mənim şübhəm yoxdur ki, professor Hamlet İsayevin (İsaxanlının) rəhbərliyi altında «Xəzər» regionda ən yaxşı ali məktəbə çevriləcəkdir. Onun ətraf gerçəkliyi başa düşməyi, məharətli rəhbərliyi, iti mühakimələri uğur qazanmaq üçün əsas göstəricilərdir».

 

Tomas Yanq,
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri:

«Rektor, professor Hamlet İsayevin (İsaxanlının) ağıllı rəhbərliyi altında kollektiv və tələbələr təhsildə təkmilləşmək üçün daim yeni yollar axtarırlar».

 

Hafiz Paşayev
Azərbaycan Respublikasının ABŞ-dakı səfiri:

«Hamlet müəllimin fəaliyyəti respublikamızın ictimaiyyətinə yaxşı bəllidir. Öz elmi işini riyaziyatçı kimi başlayıb, həmin sahədə dəyərli nəticələr əldə etdikdən sonra o, elm, təhsil, humanitar və ictimai sahələrdə daha geniş fəaliyyətə qoşulmuş və ölkəmizdə keçirilən islahatlar üçün əhəmiyyətli konkret işlər görmüşdür.

Professor Hamlet İsayev (İsaxanlı) elmin və təhsilin inkişafında sərhədsiz mübadilə və ünsiyyətin vacib olmasını hələ Sovet dövründə yaxşı dərk edib, Azərbaycan elminin xaricdə tanınması üçün əlindən gələni etmişdi. Həmin təcrübə, yaratdığı əlaqələr inanıram ki, hazırda Xəzər Universitetinin işlərində əvəzsizdir.

Onun Amerika universitetləri ilə birgə proqramlar üzrə müvəffəqiyyətlə apardığı işləri qeyd edərək, məmnuniyyətlə yada salıram ki, səfirliyimizin müdaxiləsi ilə ABŞ hökumətinin Azərbaycanda maliyyələşdirdiyi ilk təhsil layihəsi məhz Hamlet müəllimin yaratdığı və rəhbərlik etdiyi universitetlə bağlı olmuşdur».

 

Rza Mahmudov,
professor:

«Tarixdə müdrik insanlarla bir dövrdə yaşamağın özü xöşbəxtlikdir. Lakin belə şəxslərlə, belə insanlarla lap uşaq çağlarından bir yerdə olmaq, bir yerdə böyümək, həyatın paralel anlarını birgə yaşamaq, məncə, ikiqat xöşbəxtlikdir. Haqqında söhbət gedən görkəmli alimimiz, professor İsayev (İsaxanlı) Hamlet Abdulla oğludur».

 

Zəlimxan Yaqub,
xalq şairi, millət vəkili:

«Hamlet İsaxanlı – gözəl insan və böyük alim!

Bu qün varlığıyla vətəninə bağlı əsil Azərbaycan vətəndaşı! Yüksək intellekt, böyük ağıl, güclü zəka, nadir istedad sahibi!

Təkcə Gürcüstan azərbaycanlılarının deyil, təkcə Azərbaycan Respublikasının deyil, dünya azərbaycanlılarının ən şöhrətli nümayəndələrindən biri!

Dünyanın bir çox ölkələrində Azərbaycan elminin şərəfini göylərə qaldıran, alın tərinə, əl qabarına, yuxusuz gecələrə arxalanan sadə və səmimi, ciddi və qayğıkeş, tələbkar və inadkar, namuslu elm fədaisi! Kökünə, nəslinə, torpağına, ədəbiyyatına, tarixinə, musiqisinə dərindən bələd olan, ömrünü elmi, bədii, siyasi, psixoloji, tarixi axtarışlara həsr edən bir neçə sahənin yorulmaz tədqiqatçısı! Dünyanın müxtəlif millətlərə və ölkələrə məxsus olan ən böyük alimlərini heyrətə gətirən Vətən oğlu!

Borçalı azərbayçanlılarının qəhrəmanlıq tarixinə şanlı səhifələr yazmış igid və məğlubedilməz İsaxan babanın adına, tərcümeyi-halına layiq olan nəvə, nəslin nüfüzlu davamçısı!

Övladlarını da özü kimi elmin sonsuz və müqəddəs üfüqlərində pərvazlandıran ata, gözəl ailə başçısı!

«Xəzər» adlı dünya şöhrətli universitetin – elm məbədinin yaradıcısı, rəhbəri, təşkilatçısı!

Uğurlar olsun Hamlet İsaxanlıya!!!»

 

Marianna B.Veyrner,
Los-Anceles, ABŞ:

«…Mən çox yerlərdə olmuşam və çox görmüşəm. Lakin Hamlet İsayevin (İsaxanlının) böyük zəhmət bahasına əldə etdiyi nailiyyətlər heç bir şeylə müqayisəyə gəlməz. Mən onunla tanışlığı həyatımın qismət payı hesab edirəm».

 

Manaf Süleymanov,
xalq yazıçısı:

«İlk görüşdən ondakı sadəlik, səmimiyyət və xoşniyyət məni valeh etdi.

Onun şəxsi mədəni keyfiyyəti, bədnəzərdən iraq fəaliyyəti xalqın övladlarına təhsil vermək, mədəniyyətimizi yüksək zirvələrə qaldırmaq, görünür ki, onun anadangəlmə xasiyyətidir.

Hamletin gələcəkdə də uzun illər belə yüksək səviyyədə vətən övladlarını yetişdirməsini ürəkdən arzu edir, ona uzun ömür, yaradıcılıq fəaliyyəti diləyirəm. Əbəs yerə deməyiblər ki:

Ayinəsi işdir kişinin, lafə baxılmaz,

Şəxsin görünür rütbeyi-əqli əsərindən».

 

İsmət Əhmədov,
dosent, Xəzər Universiteti:

«Tanış olduğum az bir müddət ərzində Hamlet müəllimdə iki mühüm keyfiyyət aşkar etdim. Bunlardan birincisi, onun müstəqil olmasıdır. İkıncisi, Hamlet müəllimin hamıdan fərqli olaraq, ən çətin anlarda belə şikayət etməməsidir. Bu keyfiyyət də məncə, onun müstəqilliyindən, məsələni öz gücü ilə həll etmək istədiyindən və inamından irəli gəlir».

 

Mirabbas Qasımov,
akademik:

«Onun müstəqilliyi, təşəbbüskarlığı, yeni elm sahələrinə, ehtiyat etmədən, cəsarətlə girişməsi Hamlet İsayevdə (İsaxanlıda) tələbəlik vaxtından müşahidə etdiyim və xoşuma gələn cəhətlərdəndi.

Ümumiyyətlə, Hamlet İsayev (İsaxanlı) ən geniş riyazi biliyə sahib olan alimlərimizdəndir. O, müasir riyaziyyatın inkişaf meyillərini, istiqamətlərini hiss edən, müxtəlif, bəzən bir-birindən çox uzaq sahələrdə dərin biliyə sahib bir riyaziyyatçıdır, geniş əhatəiliyi ilə diqqəti cəlb edir. Hamletlə lap tələbəlik illərindən bir çox elmlərin çeşidli sahələrindən saatlarla müzakirə aparmaq olurdu.

Eyni zamanda, onun tarix, təhsil siyasəti, siyasi və humanitar elmlər sahəsində Hamlet İsaxanlı adı altında apardığı tədqiqatları, elmi və elmi-publisistik yazıları tək-tək alimlərə xas olan hərtərəflilik nümunəsidir.

Hamlet müəllimin təşkilatçılıq qabiliyyəti isə artıq hamıya bəlli, hamını heyran edən bir cəhətdir.

Hamlet İsayev (İsaxanlının) təsis etdiyi, inkişaf etdirdiyi Xəzər Universiteti isə bənzərsizdir, Azərbaycanda və yaxın ölkələrdə ən yüksək səviyyəli elm və təhsil ocağı kimi məşhurlaşmışdır.

Enerjisi aşıb-daşan, yeni addımlar atmağı özündə bir adətə çevirən Hamlet İsayevdə (İsaxanlıda) dəyişməyən, həmişəki kimi qalan cəhət isə insanpərvərlik, gülərüzlülükdür, yaradıb-qurmaq həvəsidir».

 

Camal Mustafayev,
professor:

«İdrak fəallığı insan varlığını ruhən zənginləşdirən, nəcibləşdirən amildir. Belə batini yetkinlik öz həyatiliyini səmərəli fəaliyyətdə bildirir. Yaradıcı alimlərin əməyi bu cəhətdən xüsusilə yüksək qiymətləndirilir. Burda Hamlet İsayev (İsaxanlı) özünəməxsus görkəmli yer tutur.

Mən onun ömür yoluna dünyaya gəldiyi gündən bələdəm. Onda uşaqlıq dövründən bilmək, mütaliə eşqi müşahidə edilirdi.

Hamlet riyaziyyatla məhdudlaşmır; onun maraq dairəsi olduqca əhatəlidir. Rasional təfəkkürlə mənəvi mədəniyyəti özündə bir vəhdətdə birləşdirib. Avropa, Şərq, rus elmi, bədii fikrindən səmərəli faydalanır. Ancaq bu mənbələrdən əxz etmək onu milli kökümüzdən ayırmır. Əksinə, mənəvi varlığımızı müqayisəli şəkildə dərindən anlamağı şərtləndirir. Hamlet musiqimizi, şeirimizi, folklorumuzu müfəssəl bilən, duyan ziyalıdır. Bu xüsusda onunla zaman-zaman maraqlı söhbət edirik. Belə söhbətlərdə zəngin estetik zövqə malik olduğunu duyursan».

 

Elimxan Mahmudov,
professor:

«Hamleti hamımıza sevdirən xüsusiyyətlərdən biri də onun olduğu kimi görün, göründüyün kimi ol prinsipi ilə, haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı mübarizə etmək prinsipi ilə yaşamasıdır. Məhz bu baxımdan daxildən gələn bir atəşlə, sevgiylə, vətəndaşlıq əzmiylə yoruldum demədən, ruhdan düşmədən çalışır bu Böyük Dost. Bu nəcib insan! Böyük tədqiqatçı! Sanki tarixin qara küləklərinin, qasırğalarının xalqımıza, yurdumuza gətirdiyi bəlalara, qanlara, qaranlıqlara maarif işığı yandırmaqla cavab vermək, etirazını bildirmək istəmişdir bu Böyük Qurucu!».

 

Nijad Mikayılzadə,
dosent, Xəzər Universiteti,
Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti:

«Xəzər Universitəsi zəmanəmizin tələbindən yaranıb. Yeniliklərin uğur qazanmasında şəxsiyyət böyük rol oynayır desəm, Amerika kəşf etmərəm. «Xəzər»in gələcəyini mən bilavasitə universitənin rektoru, professor Hamlet İsayev (İsaxanlı) ilə bağlayıram. O, erudisiyalı alim, qabiliyyətli təşkilatçı, ən mühümü, fövqəladə dərəcədə təvazökar və sadə insan xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. Çox sevindirici haldır ki, universitədə xeyirxahlıq və qayğıkeşlik, insanlara həssas münasibət, insanın yaradıcılıq imkanlarının açılması və çiçəklənməsi üçün əlverişli şərait hökm sürür».

 

«Hamlet İsaxanlı. Bu dünyaya nə gətirdim…» kitabı əsasında
(müəlliflər: Knyaz Aslan və Vahid Ömərli).
Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, Bakı – 2005

Ömür yolu

1965: Qızıl medal – Orta məktəb məzunu, Gürcüstan

 

1970: Fərqlənmə diplomu, mexanika-riyaziyyat fakultəsi, Azərbaycan Dövlət Universiteti

 

1973: Fizika-riyaziyyat еlmləri namizədi-alimlik dərəcəsi,M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

 

1973 – 1988: Azərbaycan Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutnun baş elmi işçisi, tədqiqat qrupu rəhbəri

 

1975–1976: M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Funksional analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi kafedrasında tədqiqatçı

 

1976- dan başlayaraq: Elmi məqalələri SSRİ Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyəti tərəfindən ən sanballı elmi işlər siyahisinə daxil edilmişdir

 

1979–1981:  Azərbaycan Dövlət Universiteti, dosent

 

1979-cu ildən bu vaxta qədər: Amerika, Avropa və Asiya da çoxsaylı universitet və tədqiqat mərkəzlərinin dəvətli professoru, çoxsaylı beynəlxalq layihələrin rəhbəri, beynəlxalq konfransların təşkilatçısı

 

1983: Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, SSRİ Elmlər akademiyasının V.A. Steklov adına Riyaziyyat İnstitutu, Moskva

 

1988 – 1990: Leninqrad Maliyyə və İqtisad İnstitutu Bakı filialında Riyaziyyat kafedrasının müdiri

 

1991:   Xəzər Universitetinin təsisçisi

 

1991-dən bu vaxta qədər: Xəzər Universitetinin rektoru

 

1994:   Yusif Məmmədəliyev mükafatı laureatı – Elm və təhsil sahəsindəki xidmətlərinə görə

 

1995-ci   ildən bu vaxta qədər: “Аzərbaycan Araşdırmalar Jurnalı” (Journal of Azerbaijani studies), “Xəzər Riyaziyyat Jurnalı”з (Khazar Journal of Mathematics) elmi jurnallarının və “XəzərXəbər” (Khazar View)ədəbi-publisistik dərgisinin redaktoru, “Azərbaycan Arxeologiyası” jurnalının təsisçisi

 

1996 –dan   bu vaxta qədər: Azərbaycan universitetləri rektorlar şurasının həmsədri

 

1997:  Xəzər Universitəsi İdman klubunun təsisçisi (super liqada futbol klubu -1999-2004, super liqada basketbol klubu -1999-bu günə qədər, şahmat klubu – 2005)

 

1997 – 1999:   Avrasiya (Eurasia Foundation) Qafqaz fondu, Tbilisi, idarə heyətinin üzvü

 

1998 – 2002:   Açıq Cəmiyyət İnstitutu – Azərbaycan (Soros fondu), idarə heyətinin üzvü

 

2000 – 2007:   Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası, İcraiyyə Komitəsinin üzvü

 

2001-   bu vaxta qədər: Özəl universitetlər Assosiasiyasının prezidenti

 

2001: Beynəlxalq Elmlər Akademiyası – Elmi Tərəqqi üzrə Beynəlxalq Şura, həqiqi üzv

 

2004: “Qızıl Qələm” mükafatçısı – Poeziya və bədii-publisistik yazı sahəsindəki uğurlarına görə

 

2005: Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Təhsil Komitəsinin üzvü

 

2005: Rusiya Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyası, həqiqi üzv

 

2005: “Səməd Vurğun” mükafatı laureatı – Maarifçilik, milli elmimizin tərəqqisi, Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti qarşısında xidmətlərinə görə

 

2005: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiya, üzv

 

2008: Fəxri doktor. Avrouniversitet (Tallin, Estoniya)

 

2008: Birinci vitse-prezident, EURAS (Avroasiya Universitetlər Birliyi)

 

2010: Xəzər Universiteti, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri

 

2010: Cəfər Cabbarlı mükafatı laureatı – Klassik və çağdaş Azərbaycan poeziyası nın təbliğinə, çoxcildli “Azərbaycan Sevgi Poeziyası” kitabının tərtibinə görə.

 

2010: Milli “Xəzər” mükafatı laureatı – Azərbaycan təhsilinin inkişafındakı xidmətlərinə və beynəlxalq standartlara uyğun ali məktəb qurduğuna görə.

 

2010: Karabakh Foundation, USA (Qarabağ fondu, ABŞ), (www.karabakhfoundation.org), həmtəsisçi və direktorlar şurasının üzvü

 

Məhsəti küçəsi 11

Baku, AZ1096, Azerbaijan

Tel.: (+994 12) 422-52-53

Fax: (+994 12) 498-93-79

URL: www.khazar.org

www.hisaxanli.org

【AUREOLE】オレオール メンズ腕時計 SW-490M-5 アナログ表示 10年電池 10気圧防水 /5点入り(代引き不可)【S1】
両開き書庫 ニューグレー(W900×D450×H2100)【書庫】【スチール】スチール書庫 スチール収納 キャビネット スチールキャビネット 収納庫 オフィス収納 書類棚 オフィス書庫 収納 棚 オ
生活用品・インテリア・雑貨 (業務用100セット) 中部物産貿易 プロカワテ QC-310 M 手首マジック付 【×100セット】
ルイヴィトン ショルダーバッグ ダミエ サレヤ GM N51181 LOUIS VUITTON ヴィトン バッグ 【安心保証】【中古】
ティファニー ダイヤモンド バイ ザ ヤード ペンダント .03ct 16in 18R 28334192 ■カード分割【プレゼント】【ラッピング】
間仕切 アコーデオンカーテン ドア クールモダン(クリアーNo.6108/クリアーオレンジNo.6109)
【 業務用 】18-8デラックススタンド 18インチ
新品!アズマ キャビネット両面引出付 W1500*D900*H800 ACWO-1500L [厨房一番]
【ポイント20倍 7/30 10時〜】オフィス用 ソファ スツール イトーキ コボル 1人掛 スクエアタイプ テーブル付(15/オーク) キャスター付 布地張り
その他 MPA-AMBIRL07BK 20個セット ds-821509